Pivovar Richard

Život začíná na dně

Richard je zaslouženou odměnou po celodenní dřině. 
A odměnu je třeba si řádně vychutnat. Vybrat vhodné sklo, 
pořádně ho umýt a vychladit v lednici. Ať je pěkně natěšené. 
Pak pomalu čepovat to vytoužené pivo... maximálně nadvakrát, 
nejdříve nádherně rozpěnit o dno sklenice, poté ho nechat 
stékat po skle. Zabořit se kníry do té úžasné pěny a vychutnávat 
si každý doušek pohody. A hlavně kvalitně rozjímat.